Gedragscomplexen ontstaan in een crisissituatie die je emotioneel en mentaal niet helemaal kunt verwerken. De psyche creëert dan onbewust een soort mentaal en emotioneel gedragscomplex dat ervoor zorgt dat je op dat moment kunt omgaan met de situatie. Dit is echter een tijdelijke noodoplossing.

 

Gedragscomplexen ontstaan ook door aangeleerde ideeën en overtuigingen van je ouders en voorouders of de cultuur waarin je geboren bent. In een persoonlijke sessie richt ik me op het traceren van gedragscomplexen die persoonlijk, genetisch, collectief of karmisch zijn. Samen met jou ga ik deze in balans brengen en neutraliseren.